Παρασκευή

Girl's power (06/03) crew66club


Head cleaner, Vazura, Toxic minds, Στίγμα, Chernobyl attack, Άπνοια (21/03) Πολυτεχνείο


Homo sapioi (27/03) Silver dollar


Voodoo healers (02/04) Μπάτε σκύλοι


The Voodoo Pie Rats - Στημένο παιχνίδι (Νέο τραγούδι)


Μπάτε σκύλοι (Punk rock bar)


Μπάτε σκύλοι (Punk rock bar)
Ολύμπου 61 / Σαλονίκη
Ωράριο λειτουργίας: 15.00 - Τέλος